۱۳۹۷/۰۶/۰۴
متن تقدیر مدیر از معلم

متن تقدیر مدیر از معلم

متن تقدیر مدیر از معلم نمونه متن تقدیر مدیر از معلم بسمه تعالی تقدیرنامه   […]
۱۳۹۷/۰۳/۰۷
تبریک-روز-معلم

تبریک روز معلم

متن تبریک روز معلم     در این مطلب مجموعه ای کامل از متن تبریک […]
۱۳۹۷/۰۳/۰۴
متن-تقدیرنامه-پژوهشگر-برتر

متن تقدیرنامه پژوهشگر برتر

متن تقدیرنامه پژوهشگر برتر در این مطلب چند نمونه از متن تقدیرنامه پژوهشگر برتر را […]
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
متن-تقدیرنامه-بازنشستگی

متن تقدیرنامه بازنشستگی

متن تقدیرنامه بازنشستگی – متن تقدیر از بازنشسته یکی از راه های تقدیر از افراد بازنشسته،استفاده […]
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
متن-تقدیرنامه-ورزشی

متن تقدیرنامه ورزشی

متن تقدیرنامه ورزشی-لوح تقدیر ورزشی- تقدیرنامه ورزشی فوتبال در این مطلب قصد داریم تا چند نمونه […]
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
متن-تقدیرنامه-اداری

متن تقدیرنامه اداری

متن تقدیرنامه اداری – متن لوح تقدیر اداری متن تقدیرنامه اداری بنام خدا  تقدیرنامه کنفرانس […]
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
نحوه-نگارش-متن-تقدیرنامه

نحوه نگارش متن تقدیرنامه

نحوه نگارش متن تقدیرنامه،متن لوح تقدیر و لوح سپاس تقدیر نامه ، نوع خاصی از نامه نگاری […]
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
تقدیرنامه-لوح-تقدیر-لوح-سپاس-تقدیر-و-تشکر

متن تقدیرنامه ، متن لوح تقدیر ، تقدیر و تشکر

متن تقدیرنامه ، متن لوح تقدیر ، تقدیر و تشکر دراین مقاله قصد داریم تا […]