2019/01/27

متن تبریک روز پزشک

در این مطلب تعدادی نمونه متن تبریک از پزشک و متن سپاسگزاری از دکتر ویژه یک شهریورماه ، زاد روز حکیم ابو علی سینا و روز بزرگداشت پزشک برای شما […]
2019/01/27

متن تقدیر و تشکر از پزشک

در این مطلب تعدادی نمونه متن تقدیر و تشکر از پزشک معالج ، متن لوح تقدیر و تقدیرنامه از دکتر برای شما دوستان جمع آوری کرده ایم. امیدواریم مورد توجه […]
2018/12/02

متن تقدیر از دانشجو

در این مطلب سعی کرده ایم مجموعه ای کامل از نمونه متن های تقدیر از دانشجو و لوح تقدیر دانشجویی به مناسب روز دانشجو برای شما دوستان جمع آوری نماییم.امیدواریم […]
2018/08/26

متن تقدیر مدیر از معلم

مجموعه ای کامل از نمونه متن تقدیر و تشکر از معلم – متن لوح تقدیر – متن تقدیر مدیر از معلم – تبریک روز معلم – ۱۲ اردیبهشت روز بزرگداشت […]
2018/05/25

متن تقدیرنامه پژوهشگر برتر

در این مطلب چند نمونه از متن تقدیرنامه پژوهشگر برتر را برای شما دوستان آماده کرده ایم.امیدواریم مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. باسمه تعالی همتی کن این جهان را […]
2018/05/13

متن تقدیرنامه بازنشستگی

مجموعه ای کامل از نمونه متن تقدیرنامه بازنشستگی. یکی از راه های تقدیر از افراد بازنشسته ، استفاده از لوح تقدیر و تقدیرنامه بازنشستگی در جهت قدردانی از زحمات و […]
2018/05/13

متن تقدیرنامه و لوح تقدیر ورزشی

در این مطلب قصد داریم تا چند نمونه از متن تقدیرنامه ورزشی، متن لوح تقدیر ورزشی، متن تقدیرنامه ورزشی فوتبال، متن تقدیرنامه ورزشی فوتسال، والیبال، شطرنج، ماسبقات ماهیگیری و… معرفی کنیم.امیدواریم مورد توجه و […]
2018/05/13

متن تقدیرنامه اداری

مجموعه ای کامل از متن تقدیرنامه و لوح تقدیر اداری را برای شما کاربران گرامی جمع اوری کرده ایم.امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیرد. لطفا با ارسال دیدگاه ، ما […]
2018/05/13

متن تقدیرنامه ، متن لوح تقدیر ، تقدیر و تشکر

مجموعه ای کامل از متن تقدیرنامه ، متن لوح تقدیر، تقدیر و تشکر از استاد، لوح تقدیر اداری، متن تقدیرنامه بازنشستگی، تقدیرنامه ورزشی، تقدیرنامه روز معلم، لوح تقدیر ادبی، تقدیرنامه […]